Kalendārs

Kas notiek Gaŗezerā?

Gaŗezers 50

Kas ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗezers!

Rakstiet mums

Jautājumiem un ieteikumiem

Kase

Ziedojumiem un maksājumiem

Jauna mājas lapa

Pašlaik veidojam jaunu mājas lapu.
2015. gada programmu anketas būs pieejamas drīz.
Pateicamies par jūsu pacietību!

New website

We are currently working on a new website.
2015 camp enrollment forms will be available soon.
Thank you for your patience!

Gaŗezera ziņas

Gaŗezers – Dievam un Latvijai

Mūsu misija: Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību,
audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības,
lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju.

57732 Lone Tree Rd. Three Rivers, MI 49093   |   garezers@garezers.org   |   tel. 269.244.5441   |   fax. 269.244.8380   |   EIN 38-1786562