Vasaras vidusskola

GVV vakariņas ir izpārdotas!

Ja atbrīvosies kādas vietas, tās izdalīsim „first come, first served” kārtība sestdien pie kases. Ja jums nav rezervācijas, laipni aicinām uz talantu koncertu plkst. 19:00 (sēdēšana uz kalna, ieeja pret ziedojumiem), kā arī uz balli plkst. 21:00 (ieeja $25).

GVV 50. mācību vasaras atcere – 2014. g. 25-27. jūlijā - Dienas kārtība:

piektdien, 25. jūlijā      
GVV 50 ugunskurs – “Kas toreiz bija un kas vēl būs…” – plkst. 20:00 vecā sporta laukumā

sestdien, 26. jūlijā      
GVV Atvērtās durvis, sākot ar rīta lūgšanu plkst. 8:45 Graša paviljonā
Kronvalda zāles pagalma iesvētīšana plkst. 13:30
GVV absolventu un skolotāju mākslas izstādes atklāšana plkst. 14:00 Klinklāva galerijā
GVV vakars Dziesmu lejā:
* Vakariņas un talantu koncerts plkst. 18:00
* GVV Absolventu balle plkst. 21:00

svētdien, 27. jūlija
Pateicības dievkalpojums – “Pie rokas ņem un vadi“ plkst. 10:30 brīvdabas baznīcā
Atklātais 3×3 basketbola turnīrs plkst. 13:30 Dziesmu lejā

GVV direktore ir Sandra Kronīte-Sīpola: skronitis@aol.com

781.659.6599 (mājās) |  269.244.8281 (GVV birojs)

2014 INFORMĀCIJA

GVV ziņas 3-2014

GVV-ALA stipendijas pieteikums 2014
Birznieka fonda stipendijas pieteikums 2014
GVV Stipendijas pieteikums 2014

Vai mums kaut kas par jūsu bērnu jāzin?
Izrakstisanas Atlauja GVV
Garezers Media Consent
Post GVV responsibility

LELBA projekts – Priecigas Pedas

GVV AUDZĒKŅU ROKAS GRĀMATA – SADALĪTA PA NODAĻĀM:

KAS IR GVV-LIDZDALIBA
KAS IR GVV-SKOLAS ABSOLVESANA
KAS IR GVV-LIDZDALIBA
GVV GODA APLIECINĀJUMS
KUR TU ESI
DROŠIBA, KONTAKTINFORMĀCIJA un SAZINĀŠANĀS
SKOLĒNU VESELĪBA
LĪDZŅEMAMO MANTU SARAKSTS
MĀCĪBU GRĀMATAS
ELEKTRONISKO IERĪČU LIETOŠANA
GVV UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
GVV AIZLIEGTAS LIETAS
DISCIPLĪNA
IZRAKSTĪŠANA NO SKOLAS
IKDIENAS DIENAS GAITAS
Praktiski padomi ikdienas dzīvei GVV
GVV vecāku padome